Forside  »  Moderne Produksjon  »  Mekanisk  »  Sveriges største panelknekkemaskin

Sveriges største panelknekkemaskin

Salvagnini_ALPAB-w

ALPAB i Brandstorp har investert i en ny panelknekkemaskin som blir den største i Sverige. Maskinen P4Xe-3125 fra Salvagnini kan skilte med maks knekkelengde på 3100 mm og skjenkelhøyde på 254 mm. Denne investeringen kommer til å forbedre tilbudet til kundene i samt kvaliteten og ledetiden for produksjonen.

– Med vår nye investering har vi tatt neste steg innen knekking av tynnplater. Vi flytter også over detaljer fra kantpressing for å få raskere stilletid og bedre repeternøyaktighet. I vår streben etter å forbedre arbeidsmiljøet så blir dette en stor forbedring sammenliknet med å løfte, ofte store tunge plater, for hver knekk slik vi gjør i dag. Valget av Salvagnini som leverandør kommer av at vi har hatt et godt samarbeid i noen år og at vi synes Salvagnini er referansen hva gjelder panelknekking, forteller Christer Isaksson hos ALPAB.

 

Automatisk innmating

P4Xe-3125- er en videreutvikling av den velprøvde modellen P4Xe i Salvagninis program av panelknekkemaskiner, som har sitt utspring fra originalmaskinen som ble lanserte i 1977.

– Salvagninis modellprogram av panelknekkemaskiner består av 11 ulike grunnmodeller som kan konfigureres og tilpasses kundens ønsker og behov, forteller Pelle Wallin, selger for Salvagnini.

P4Xe-3125 har maks knekkelengde på 3,1 meter og er utstyrt med helautomatisk innstilling av "blankholderen" (ABA – Automatic Blankholder Adjustment). I tillegg har den også utrustning for knekking av "brutte knekkelinjer"/faner, trinnløs rotasjon, samt klippeutstyr for profiler.

"Blankholderens" profil og funksjon kan endres med "T-verktøy"-veksleren.

Maskinen har automatisk innmating, og de ferdige panelene flyttes til et vippebord, klipte detaljer samles opp i en beholder.

 

Effektivt

Sammenliknet med en tradisjonell kantpresse/knekkemaskin har man med denne investeringen helt eliminert stilletiden i maskinen. Det innebærer at man kan produsere det antall detaljer man har behov for, helt ned til enstykkdetaljer, uten å miste noe syklustid.

P4-en er også utstyrt med Salvagninis unike og patenterte "Cut Option", hvilket innebærer at man effektivt kan produsere smalere profiler/paneler og med ”Cut Option” klippe løs detaljen, for siden å fortsette knekkesyklusen til neste klipp.

 – Utrolig effektivt når man har mange klippedetaljer. Med denne får vi en veldig kostnadseffektiv produksjon, mot normalt manuelt tempo i gradesaks/stanse/kantpresse, fremhever Wallin.

Salvagnini tilbyr 3 ulike nivåer for programmering av sine knekkeautomater. Manuell programmering i et makrobasert språk, interaktiv programmering med EDIT-P4 eller helt automatisert programmering med CamBed. Modul-System har valgt å off line-programmere direkte fra 3D-modell med Edit.P4-programvaren.

Knekkeverktøyene, som er universelle, sammen med Salvagninis programmeringsmuligheter, gjør det enkelt å for eksempel kunne radieknekke samt å få til innovative løsninger, som ellers krever både spesialverktøy og lengre prosesstider.

ALPAB setter anlegget i drift i løpet av fjerde kvartal 2016.

For mer informasjon: Salvagnini Scandinavia AB, tel: + 46 370 20730, e-post: info@salvagnini.se, www.salvagnini.se eller ALPAB, v/ Christer Isaksson, tel: + 46 502-500 60, www.alpab.com