Forside  »  Moderne Produksjon  »  Logistikk  »  APX presenterer:APX presenterer:

APX presenterer:APX presenterer:

APX-w

En helt ny løsning for produksjon og lager

Den nye løsningen fra APX, VISIOplanner (Vp), henter selv hva som finnes av varer på råvarelager eller hva som er i produksjon – som igjen blir en innsatsfaktor i en ny produksjon.

 

Basert på ledetid og tilgjengelighet vil Vp si i fra når det er behov for nytt bestillingspunkt for råvarer.

 

Modulbasert

Vp er koblet mot sD2 -logistics, arvtakeren til "superDAGFINN" og Norges mest solgte logistikkløsning, som ligger utenpå et ERP-system. Dette er en komplett logistikkløsning/supply chain som snakker med alle ERP-systemer. Denne er modulbasert med mange funksjoner.

            

Man velger selv hva man ønsker lagret i sD2 og ERP-/økonomisystemene.

I oppsett legger man eksempelvis inn:

Alle fabrikker

Alle avdelinger

Alle produksjonslinjer

Stoppårsaker (OEE)

Resepturer

Personell

Tilkoblede maskintyper

 

Du bestemmer

Du kan velge arbeidsordre/prosessordre fra ERP, eller lage det selv i Vp. Her velges varenummer og antall samt en mengde andre parametere rundt produktet som skal produseres.

I Vp har man redigerbare oppstartsprosedyrer, som bekreftes via en håndterminal (PDA) før oppstart.

Valgfri automatisk eller manuell råvarepåfylling/registrering med full sporing.

I automatisk modus velger men kun hva man skal produsere.

Ved hjelp av ganske få trykk på PDA-en hos Kransekakebakeren kan man høre at det begynner å suse i rørene fra beholdere til blander på AGRIFELX-anlegget, når varen for produksjon er valgt.

I manuell modus benytter man PDA til å registrere råvarer med mengde og sporing.

Vp overvåker alle tilknyttede maskiner og varsler på Vp. Man kan se produksjonsfremdrift, hva som er produsert, status er på ulike produksjonslinjer, og om ønskelig splitte til flere linjer.

Jeg tror nesten ikke det er sant, vi har fått et system som er fullintegrert i alle ledd. Hele flyten ble automatisert. Dette kaller jeg digitalisering. Jeg kan beholde en helt standard VISMA-løsning og samtidig automatisere i alle ledd, fortellerArild Kristoffersen, eier og daglig leder av Kransekakebakeren i Askim

For mer informasjon: APX systems AS, v/ Jan Erik Evanger, tel: 22 90 36 20, e-post: jan.erik@apx-systems.com, www.apx-systems.com