Forside  »  Moderne Produksjon  »  Automasjon  »  Forbedrer design og effektiviserer drift

Forbedrer design og effektiviserer drift

Honeywell_Delta Quad

Honeywell Process Solutions lanserte nylig sin nyeste versjon av Experion PKS Orion med avanserte egenskaper som lar industrianlegg iverksette automatiseringsprosjekter raskere, og mer effektivt og samtidig gjør det lettere å styre driften i hverdagen.

Dagens globale forretningsverden krever organisasjoner som er mer fleksible og som kan respondere bedre på endringer i tilbud og etterspørsel. For industrien er det kritisk å kunne innfri automatiseringsmål både i forhold til tidsplanen og innenfor budsjettet, mens utgiftene holdes på et minimum.

 

Klarer korte tidsfrister

Experion PKS Orion hjelper industrianlegg til å tilfredsstille disse behovene og anvender prosesskunnskap som gjør prosjektteamene mer fleksible og effektive. Den nye versjonen anvender en spesiell portefølje av skalerbare programmer som bidrar til innovativ prosjektutførelse og systemstyring.

– Experion PKS Orion representerer en vesentlig endring når det gjelder implementeringsstrategi basert på nye tilnærminger, slik som virtualisering, UCT (Universal Channel Technology) og bruk av skyen til fjernprosjektering, sier visepresident Frank Whitsura ved Honeywell Process Solutions. – Ved implementering av prosesstyring og sikkerhetssystemer kan arbeidsflyten i prosjektet nå tilpasses for å klare korte tidsfrister og minimalisere risiko gjennom alle faser av et prosjekt, legger han til.

Experion Virtualization Solutions og universelle I/O skap som kan fjernkonfigureres, muliggjør designendringer på sene tidspunkt og forbedret styring av maskinvare. Muligheter som ligger i Experion Collaboration Station og Experion SCADAs overlegne Human-Machine Interface (HMI), gir teamene muligheten til å dele informasjon mellom spredte geografiske steder og forenkle driften av tusenvis av installasjoner.

 

Forenkler konfigurering

Experion PKS Orion er det eneste industrielle prosess-systemet som bruker Universal Channel Technology som gjør det mulig med øyeblikkelig fjernkonfigurering av I/O for både prosess og sikkerhet – uten ytterligere maskinvare – og dermed gjør det mulig å anvende standardiserte skap. Universelle I/O-moduler minsker kravene til utstyr og plass, og kan hurtig konfigureres for mange kanaltyper.

Den nye Experion SCADA forenkler radikalt konfigurering av tusenvis av installasjoner og forbedrer driftsresultatene med en forbedret HMI. Utstyrsbasert konfigurering krever minimal innsats ved å anvende praksismaler som inneholder ikke bare SCADA-punktene, men hele operatørbrukerflaten. Presentasjonen via instrumentpanelet og oppgavebaserte filtre fokuserer oppmerksomheten på det som er viktig.

Experion PKS Orion er også det første systemet som bruker bladserverteknologi for å bidra til avanserte visualiseringsmuligheter. Ved bruk av virtualisering kan kravene til installering av ny maskinvare utsettes, slik at maskinvaren er nyere og mer moderne når prosjektet overleveres.

 

Overlegen HMI

Ved hjelp av Experion Collaboration Station kan brukerne vise både forretningsopplysninger og prosessinformasjon i samme bilde, noe som åpner for raskere løsning av problemer enten de er rutinemessige eller unormale. Dessuten er Honeywell den eneste leverandøren av automatisering som innbefatter prinsipper fra konsortiet Abnormal Situation Management (ASM) i sin design av SCADA, som sørger for overlegen HMI og oppfatning av situasjonen.

Tilhørende endringer for bedret brukerstyring som sikrer teknisk og driftsmessig fleksibilitet omfatter: Utvidete valgmuligheter med Profibus PA og Ethernet IP, modernisering av tidligere generasjoner kontrollenheter med beskyttelse av kundenes intellektuelle investeringer, og omforent drift med Distributed System Architecture (DSA) Events og System Alarm Routing.

Les mer på www.honeywellprocess.com/pks